Der har været meget snak om kåringsresultaterne i 2021, og da jeg er et nysgerrigt menneske, har jeg sat mig for at undersøge dem. I starten kiggede jeg kun på 2021 og 2020, men jo flere år jeg tog med, jo mere blev det tydeligt, at der har været problemer med sammenlignelighed på tværs af lande og årgange i mange år.

Jeg lavet en analyse af kåringsresultater fra 2000-2021. Alle data er trukket i World Fengur og hentet fra FEIFs hjemmeside. Undersøgelsen viser store udfordringer, som jeg mener, skal løses, hvis kåringssystemet fortsat skal have relevans og opbakning. Rapporten er på engelsk, da Danmark ikke er ene om at have udfordringer.

Jeg har lavet rapporten for at klæde alle godt på til en faktabaseret dialog mellem avlere, kåringsryttere, DI og FEIF.

Med de få heste jeg selv har og avler, har jeg ingen egeninteresse i kåringssystemet. Jeg har lavet undersøgelsen af nysgerrighed, fordi jeg generelt arbejder med problemløsning, og fordi jeg kan. Jeg har ikke nogen rolle i den videre dialog mellem alle interessenterne, men jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål om analysen.

Rapport og grafikker må gerne deles.

 

 

    

 

 

Et par nye oversigter,  hvor du kan se de enkelte kåringer fra 2018-2020, i landene DE, DK, IS, NO og SE, de gennemsnitlige karakterer og hvilke dommere, der har dømt:

Kåringer 2018-2022 – bedømmelse og dommerere fra hver kåring – sorteret efter kåringsland

Kåringer 2018-2022 – bedømmelse og dommerere fra hver kåring – sorteret efter årstal