Tankefulde

STATISTIKKER OG UNDERSØGELSER

Tekst om undersøgelser og analyser – og årlige tilbagevenden statistikker

ISLÆNDERFOLKET I DANMARK - HVEM ER VI?

Indtil videre kan du finde undersøgelsen om, hvem vi islænderfolk er ved at klikke på forsiden.

KÅRINGSRESULTATER PÅ TVÆRS AF LANDE

Kåringsresultater efter de nye retningslinjer viser store geografiske forskelle

Der har været meget snak om kåringsresultaterne i 2021, og da jeg er et nysgerrigt menneske, satte jeg mig efter kåring 2 i Herning for at undersøge dem. I starten kiggede jeg kun på 2021 og 2020, men jo flere år jeg tog med, jo mere blev det tydeligt, at der har været problemer med sammenlignelighed på tværs af lande og årgange i mange år.

Jeg lavet en analyse af kåringsresultater fra 2000-2021. Alle data er trukket i WorldFengur og hentet fra FEIFs hjemmeside.

Undersøgelsen viser store udfordringer, som jeg mener, skal løses, hvis kåringssystemet fortsat skal have relevans og opbakning. Rapporten er på engelsk, da Danmark ikke er ene om at have udfordringer.

Jeg har lavet rapporten for at klæde alle godt på til en faktabaseret dialog mellem avlere, kåringsryttere, DI og FEIF.

Med de få heste jeg selv har og avler, har jeg ingen nævneværdig egeninteresse i kåringssystemet. Jeg har lavet undersøgelsen af nysgerrighed, fordi jeg generelt arbejder med problemløsning, og fordi jeg kan.

Du åbner rapporten ved et klikke på billedet af forsiden.

Susanne Linnet Aagaard, juni 2021

ÅRLIGE STATISTIKKER